Zápisnica

Zápisnica z per rollam hlasovania vedeckej rady ÚEF SAV v.v.i. z dní 19 . a 20. júla 2018 (.pdf)

Zápisnica z volieb člonev správnej rady ÚEF SAV v.v.i. z dňa  26.júla 2018 (.pdf)

Zápisnica z per rollam hlasovania vedeckej rady ÚEF SAV v.v.i. z dní 2. a 3. augusta 2018 (.pdf)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast