Verejné obstarávanie ÚEF SAV v Košiciach

Zverejňovanie zadávania zákaziek v zmysle §9 ods 9 zákona 25/2006 Z.z. O VO v znení platnom od 1.7.2013  (2013.pdf)    (2014.pdf)

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk :

Pracovná stanica pre zvýšenie výkonnosti klastra a Komponenty gridovej infraštruktúry v prevedení Rack (.pdf)

Zariadenie na priamu laserovú prípravu mikro a nano materiálov (.pdf)

Knižnica spektier pre inflačervenú spekroskopiu (.pdf)

Notebooky (.doc)

Laboratórne zariadenie a príslušenstvo (.pdf)

Notebook  (.pdf)

Zápisnica Povrchová plazmónová rezonancia s príslušenstvom, Analytický

kvapalinový chromatograf s príslušenstvom (.pdf)

 

Zápisnica simulačná modelová komora (.pdf)

 

Zápisnica rotor k ultracentrifúge, sada rotorov s príslušenstvom pre chladenú ultracentrifúgu MX 120 Sorvall (.doc)

 

Zápisnica Motorgenerátor a klimatizačný systém pre výpočtový klaster (.doc)

2014

Zákazka Simulačná modelová komora  $44  (.pdf)

Oznámenie o konaní otvárania častí súťažných ponúk "Ostatné"

Zákazka Notebooky 7603-WYT, 95/2013 z 17.5.2013 (.doc)

Zákazka Povrchová plazmónová rezonancia s príslušenstvom, Analytický kvapalinový chromatograf s príslušenstvom
6721-MST,  84/2013 z 30.4.2013 (.rtf)

Zákazka Rotor k ultracentrifúge, sada rotorov s príslušenstvom pre chladenú ultracentrifúgu  MX 120 Sorvall (.doc)

Zákazka Simulačná modelová komora (.doc)

Zákazka Laboratórne zariadenie a príslušenstvo, 7927-MST,  100/2013 z 24.05.2013 (.pdf)

Pracovná stanica pre zvýšenie výkonnosti klastra a Komponenty gridovej infraštruktúry v prevedení Rack (.pdf)
Motorgenerátor a klimatizačný systém pre výpočtový klaster (.pdf)

2014:

Zákazka Simulačná modelová komora, 1783 – WYT, Vestník č. 24/2014 - 04.02.2014 (.pdf)

 

Oznámenie o konaní otvárania častí súťažných ponúk "Kritéria"

Zákazka Notebooky 7603-WYT, 95/2013 z 17.5.2013    (.doc)

Povrchová plazmónová rezonancia s príslušenstvom, Analytický kvapalinový chromatograf s príslušenstvom  (.doc)

Zákazka Notebook 5351-WYT  VVO č. 69/2013 z 9.4.2013 (.doc)

Zákazka Laboratórne zariadenie a príslušenstvo, 7927-MST,  100/2013 z 24.05.2013 (.doc)

Zákazka Simulačná modelová komora (.doc)

Rotor k ultracentrifúge, sada rotorov s príslušenstvom pre chladenú ultracentrifúgu  MX 120 Sorvall (.doc)

Pracovná stanica pre zvýšenie výkonnosti klastra a komponenty gridovej infraštruktúry v prevedení Rack (.pdf)

Motorgenerátor a klimatizačný systém pre výpočtový klaster (.doc)

2014:

Zákazka Simulačná modelová komora, 1783 – WYT, Vestník č. 24/2014 - 04.02.2014 (.pdf)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast