Dokumenty ÚEF SAV

Štatút ÚEF SAV (.pdf)

Organizačný poriadok  ÚEF SAV (.pdf)

Volebný poriadok  na členov  VR ÚEF SAV (.pdf)

Volebný poriadok  na členov  SR ÚEF SAV  (.pdf)

Pracovný poriadok ÚEF SAV (.pdf)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚEF SAV (.pdf)

Pravidlá tvorby rozpočtu  ÚEF SAV  (.pdf)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast