Výročné správy

 

 

Výročné správy Ústavu experimentálnej fyziky

Slovenskej akadémie vied

v Košiciach

 

2017:

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2017 (.rtf)

2016:

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2016 (.doc)

2015:

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2015 (.doc)

2014:

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2014 (.doc)

2013:

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2013 (.doc)

2012:

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2012 ( .doc .pdf )    

2011:

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2011 ( .doc, .pdf )

2010:
 • Výročná správa (okrem zoznamu prác na internete, prednášok a citácií) za rok 2010 (.doc, .pdf)
 • Zoznam prác uverejnených na internete a prednášková činnosť (.doc, .pdf)
 • Zoznam citácií za rok 2010 (.doc, .pdf), neskrátená verzia so všetkými autormi kolaborácií (.doc, .pdf)

2009:
 • Výročná správa (okrem zoznamu prác na internete, prednášok a citácií) za rok 2009 (.doc, .pdf)
 • Zoznam prác uverejnených na internete a prednášková činnosť (.doc, .pdf)
 • Zoznam citácií za rok 2009 (.doc, .pdf), neskrátená verzia so všetkými autormi kolaborácií (.doc, .pdf)

2008:
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2008 (.doc, .pdf)
 • Zoznam publikácií za rok 2008 (.doc, .pdf)
 • Zoznam citácií za rok 2008 (.doc, .pdf), neskrátená verzia so všetkými autormi kolaborácií (.doc, .pdf)

2007:
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2007 (.doc, .pdf)
 • Zoznam publikácií za rok 2007 (.doc, .pdf)
 • Zoznam citácií za rok 2007 (.doc, .pdf), neskrátená verzia so všetkými autormi kolaborácií (.doc, .pdf)

2006:
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2006 (.doc)
 • Zoznam publikácií za rok 2006 (.doc)
 • Zoznam citácií za rok 2006 (.doc)
 • Zoznam publikácií pracovníkov ÚEF SAV za rok 2006 bez uvedenia domáceho pracoviska (.doc)
 • Zoznam citácií na práce pracovníkov ÚEF SAV za rok 2006 bez uvedenia domáceho pracoviska (.doc)

2005:
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2005
 • Zoznam publikácií za rok 2005 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáte DOC alebo PDF)
 • Zoznam citácií za rok 2005 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáte DOC alebo PDF)

2004:
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácii a citácií) za rok 2004
 • Zoznam publikácií za rok 2004 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáte DOC alebo PDF)
 • Zoznam citácií za rok 2004 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáte DOC alebo PDF)

2003:
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2003
 • Zoznam publikácií za rok 2003 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáte DOC alebo PDF)
 • Zoznam citácií za rok 2003 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáre DOC alebo PDF)

2002:
 • Výročná správa za rok 2002

2001:
 • Výročná správa za rok 2001

2000:
 • Výročná správa za rok 2000

1999:
 • Výročná správa za rok 1999

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast